صفحه اول » نگارش جدید سیستم فاینال متوسطه 50/9

همکار محترم با سلام .........

احتراما به اطلاع میرساند نگارش سیستم فاینال متوسطه به شماره نگارش 50/9 جهت سیستم فاینال برای برگزاری امتحانات خرداد ماه سال تحصیلی 89-88 بروی سایت شرکت پژوهش قرار گرفته است . با توجه به تغییراتی در مدل نمره دهی دروس برخی از رشته ها
به مدارس اعلام نمایید با نگارش جدید غیر متمرکز 10 ارسال به نهایی را انجام دهند .

توجه : استان هایی که درخواست دریافت کد آموزشگاه جدید داشته اند حتما اطمینان
حاصل نمایند که در سیستم بکفا ارسال به پایگاه را انجام داده باشند طی چند روز آینده کد مدارس جدید اعم از متوسطه و پیش دانشگاهی برای شما ارسال خواهد شد .

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس