صفحه اول » سیستم ارزشیابی توصیفی جدید

با سلام
به اطلاع همکاران محترم می رساند با هماهنگی مرکز نیروی انسانی و آمار و فناوری و دفتر آموزش ابتدایی، سیستم ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی بر اساس آیین نامه جدید و در محیط ویندوز در برخی مدارس تهران به بهربرداری رسید. با هماهنگی به عمل آمده مقرر است در اسرع وقت همکاران زیربط استانها دعوت به عمل آید و در یک گردهمایی، آموزش های لازم در خصوص نصب و راه اندازی و بهره برداری را دریافت نمایند.
شایان ذکر است اطلاعات مشخصات دانش آموزان از برنامه قبلی تحت داس که بر مبنای آیین نامه آزمایشی بوده به برنامه جدید کانورت خواهد شد.

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس