صفحه اول » خدمات شبکه

با توجه به اهمیت و نقش شبکه ها در دنیای امروز شرکت پژوهش و نوآوری بخشی از توان خود را به توسعه ، تحقیق و اجرای پروژه هایی در این زمینه اختصاص داده است.

مهم ترین فعالیت های شرکت در زمینه شبکه عبارتند از :

  • مشاوره ، ارزیابی و ارائه راه کارهای بهینه شبکه و امنیت آن با استفاده از تکنولوژی روز
  • طراحی و اجرای شبکه های ( Lan - Wan (Wired & Wireless
  • طراحی وپیاده سازی سرویس های مبتنی بر MS Windows و Linux
  • نصب و راه اندازی Domain Controller - Active Directory - DNS - DHCP
  • نصب و راه اندازی Firewall - Application Server - WebServer
  • نصب و راه اندازی انواع آنتی ویروس مبتنی بر سرویس های Client / Server
  • نصب و راه اندازی شبکه های اختصاصی VPN به منظور ایجاد ارتباط امن site to site / Client to Site

با ما به آدرس network@eduinf.net مکاتبه نمایید.

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس