صفحه اول » مشتريان

با توجه به گستردگی فعالیت های شرکت پژوهش ، مشتریان شرکت علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، طیف وسیعی از ادارات ،نهاد ها و سازمان ها ی دولتی و غیر دولتی می باشند که آن هارا می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

  • نهادهای وابسته به مقام معظم رهبری
  • قوه قضاییه
  • وزارت خانه ها و سازمان های دولتی
  • کلیه سازمان های آموزش و پرورش استان های سراسر کشور
  • سایر مشتریان
شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس