صفحه اول » سوابق و تجربیات

شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی از شرکت های پیشتاز در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که در زمینه طراحی و تولید و اجرای سیستم های نرم افزاری اداری، مالی و آموزشی فعالیت می کند. این شرکت در سال 1369 با انجام طرح امکان سنجی مکانیزاسیون عملیات جاری وزارت آموزش و پرورش در راستای طرح نظام جامع انفورماتیک فعالیت خود را آغاز نمود .

سیستم های نظام جامع و پایگاه های اطلاعات متشکل از آنها در هماهنگی کامل با یکدیگر به نحوی طراحی شده اند که هر سیستم ضمن استقلال نسبی در پاسخگوئی به حوزه معینی از عملیات قابلیت اتصال به سیستم های دیگر را دارد ، بطوری که در پایان کلیه اجزای نظام در پیوند ارگانیک با یکدیگر نظام واحدی تحت عنوان نظام جامع انفورماتیک آموزش و پرورش ( MIS )را تشکیل داده اند . در این نظام استقرار مدیریت بر مبنای اطلاعات از طریق خودکارسازی عملیات ( OA ) پیاده سازی شده است.با استفاده از این راهکار نوین، ابزار مناسب اجرائی در اختیار مدیریت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در نتیجه دارای سازمان و تشکیلات اداری و آموزشی مطلوب تری شد.

از سال 1369 شرکت پژوهش و نوآوری توانسته است بیش از 30 سیستم ازسیستم های نظام جامع را در 31 سازمـان و780 منطقه و بیش از 140.000 واحد آموزشی در سطح کشـور و درحدود 300 سازمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش و بیش از 150 سازمان ، وزارت خانه و نهادهای دولتی دیگر پیاده سازی و عملیاتی کند. در سال های اخیر سیستم های جدید مثل سیستم دانا (تحت ویندوز)، سیستم جامع اتوماسیون اداری یارا، سیستم پایگاه اطلاعات خزانه با تکنولوژی روز صنعت تولید نرم افزار طراحی و تولید شده اند تا به تدریج و به نحو مطلوب جایگزین سیستم های قبلی شوند.

این شرکت در صنعت تولید نرم افزار با بهره مندی از تیم های تخصصی زیر توانسته است سیستم ها را در سراسر کشور عملیاتی و پشتیبانی نماید.
 • R & D
 • برنامه نویسی
 • پایلوت
 • پیاده سازی
 • پشتیبانی

ویژگی های سیستم ها :

 • طراحی سیستم های جامع مبتنی بر تئوری های مدون بین المللی و امكان تبادل اطلاعات بین سیستم ها
 • امكان استفاده منفرد از سیستم ها با حفظ قابلیت بهره برداری در شبكه .
 • عدم نیاز به تخصص ویژه علوم كامپیوتری در جریان بكارگیری سیستم ها
 • امكان تهیه گزارشات پویای ترکیبی ، ماتریسی وگرافیكی بدون نیاز به برنامه نویسی
 • قابلیت طراحی فرم ها و اسناد در گردش فرآیندهای اداری بدون نیاز به برنامه نویسی
 • انعطاف پذیری در تنظیم ضوابط صدور اسناد به سیستم های مالی و قانونمند بودن سیستم ها .
 • انتقال پذیری سیستم ها از محیط قبلی شبكه Novell و سیستم عامل DOS به محیط جدید شبكه Windows NT
 • سهولت كاربری و عملیاتی بودن سیستم ها .

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس