صفحه اول » محصولات شرکت پژوهش و نوآوری

محصولات قبلی شرکت:
در دهه 1370 شرکت پژوهش و نوآوری موفق شد سیستم های نظام جامع وزارت آ و پ را که مشتمل بر بیش از 30 سیستم می باشد درگستره آموزش و پرورش کشـور ( در 31 سازمـان و 780 منطقه و حدود 300 سازمان وابسته وبیش از 000/140 واحد آموزشی )اجرا و
عملیاتی کند .


سیستم های آموزشی :
 • سیستم آموزش ابتدایی و راهنمایی
 • سیستم ارزشیابی کیفی ابتدایی
 • سیستم آموزش متوسطه سالی واحدی غیر متمرکز
 • سیستم آپایگاه اطلاعاتی دانش آموزان سالی واحدی
 • سیستم فارغ التحصیلان سالی واحدی
 • سیستم آموزش متوسطه ترمی واحدی
 • سیستم فارغ التحصیلان ترمی واحدی
 • سیستم آموزش مراکز پیش دانشگاهی
 • سیستم آپایگاه اطلاعاتی دانش آموزان پیش دانشگاهی
 • سیستم فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی
 • سیستم فارغ التحصیلان نظام قدیم
 • سیستم امتحانات نهایی
 • سیستم پیشرو
 • سیستم پایگاه بانک سئوالات امتحانی
 • سیستم مراکز تربیت معلم
 • سیستم آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت
 • سیستم آموزشکده های فنی
سیستم های اداری-مالی:
 • سیستم برنامه ریزی و کنترل فرآیند آموزش (بکفا)
 • سیستم جامع اتوماسیون اداری
 • سیستم دبیرخانه و بایگانی
 • سیستم پرسنلی
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • سیستم حسابداری
 • سیستم اعتبارات
 • سیستم عامل ذیحساب
 • سیستم وام و پس انداز
 • سیستم سپرده گذاری اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان
 • سیستم عملیات تسهیلات اعطایی صندوق ذخیره فرهنگیان
 • سیستم نقل و انتقال فرهنگیان
 • سیستم یارانه مسکن فرهنگیان
 • سیستم بازنشستگان
 • سیستم انبار
 • سیستم جامع کتابخانه
شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس