صفحه اول » شرکت پژوهش » سیستم حقوق
اخبار مربوط به سیستم حقوق و دستمزد

نگارش اردیبهشت ماه 94 سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان ویژه آموزش و پرورش برروی سایت قرار گرفت

نگارش اردیبهشت ماه 94 سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان ویژه آموزش و پرورش برروی سایت قرار گرفت 

تغییرات سامانه حقوق در خصوص حداقل و حداکثر حقوق بیمه تامین اجتماعی و معافیت مالیاتی سال 94 و تعطیلات رسمی سال 94 و ... می باشد که برروی سایت قراردارد .

تغییرات سامانه حقوق در خصوص حداقل و حداکثر حقوق بیمه تامین اجتماعی و معافیت مالیاتی سال 94 و تعطیلات رسمی سال 94 و ... می باشد که برروی سایت قراردارد .

اصلاحیه محاسبه حکم بازنشستگی بین ماه سیستم حقوق و دستمزد در سایت پژوهش قرار گرفت .

اصلاحیه محاسبه حکم بازنشستگی بین ماه در سایت پژوهش قرار گرفت .

تغییرات نگارش اسفند 93 سیستم حقوق و دستمزد درخصوص اصلاح فیلد های مربوط به وام و بدهی در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات نگارش اسفند 93 سیستم حقوق و دستمزد درخصوص اصلاح فیلد های مربوط به وام و بدهی در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات سیستم حقوق شاغلین و بازنشستگان آبان ماه 1393 ویژه آموزش و پرورش در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات سیستم حقوق شاغلین و بازنشستگان آبان ماه 1393 ویژه آموزش و پرورش در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات فایل بیمه خدمات درمانی و مکمل پرسنل وظیفه سیستم حقوق در سایت پژوهش قرار گرفت .

اصلاحیه فایل بیمه خدمات درمانی و مکمل پرسنل وظیفه

ویژه آ.و.پ در نسخه داسی

تغییرات تعرفه بیمه خدمات درمانی سال 1393 در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات تعرفه بیمه خدمات درمانی سال 1393 در سایت پژوهش قرار گرفت

نگارش اردیبهشت 93 سیستم حقوق شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش بر روی سایت پژوهش قرار گرفت

نگارش اردیبهشت 93 سیستم حقوق شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش بر روی سایت پژوهش قرار گرفت

نگارش 3.2.6.5 سيستم حقوق(رايا)تحت ويندوز فروردين 1393 از طريق RegionHelper قابل دريافت ميباشد.

نگارش 3.2.6.5 سيستم حقوق (رايا) تحت ويندوز فروردين 93 از طريق RegionHelper قسمت دريافت آخرين نسخه سيستم حقوق قابل دريافت مي باشد .

فايل تعيين روز اول سال سيستم حقوق ويژه آموزش و پرورش برروي سايت پژوهش قرار گرفت

فايل تعيين روز اول سال ويژه آموزش و پرورش برروي سايت پژوهش قرار گرفت

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس

>>>> ویژه مدارس<<<<