صفحه اول » شرکت پژوهش » سیستم حقوق
اخبار مربوط به سیستم حقوق و دستمزد

نگارش 3.2.6.5 سيستم حقوق(رايا)تحت ويندوز فروردين 1393 از طريق RegionHelper قابل دريافت ميباشد.

نگارش 3.2.6.5 سيستم حقوق (رايا) تحت ويندوز فروردين 93 از طريق RegionHelper قسمت دريافت آخرين نسخه سيستم حقوق قابل دريافت مي باشد .

فايل تعيين روز اول سال سيستم حقوق ويژه آموزش و پرورش برروي سايت پژوهش قرار گرفت

فايل تعيين روز اول سال ويژه آموزش و پرورش برروي سايت پژوهش قرار گرفت

ايجادكد 655 بدهي فرهنگ كارت درسيستم حقوق و دستمزد

ايجادكد 655 بدهي فرهنگ كارت درسيستم حقوق و دستمزد

برنامه ديون 92 ويژه آموزش و پرورش در سايت پژوهش قرارگرفت

برنامه ديون 92 ويژه آموزش و پرورش در سايت پژوهش قرارگرفت

فايل scod100 مربوط به كسر مقرري سيستم حقوق و دستمزد ويژه آموزش و پرورش بر روي سايت پژوهش قرار گرفت

فايل scod100 مربوط به كسر مقرري ويژه آموزش و پرورش بر روي سايت پژوهش قرار گرفت

نسخه آبان ماه سيستم حقوق و دستمزد شاغلين و بازنشستگان بر روي سايت پژوهش قرارگرفت

نسخه آبان ماه سيستم حقوق و دستمزد شاغلين و بازنشستگان بر روي سايت پژوهش قرارگرفت

گزارشات بازنشستگی جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بازنشستگی در سایت پژوهش قرار گرفت .

بدینوسیله گزارشات سیستم حقوق(AMZ) ویژه آموزش و پرورش به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بازنشستگی ارسال میگردد با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مرکز آمار ، فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر گردیده که اطلاعات مورد نظر بر اساس رویه ذکر شده در داخل راهنمای فایل ارسالی توسط مناطق تهیه و به استان ارسال گردد تا پس از تجمع به  مرکز آمار ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود .>>>> ویژه مدارس<<<<شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس