صفحه اول » شرکت پژوهش » سیستم حقوق
اخبار مربوط به سیستم حقوق و دستمزد

جهت دانلود آخرین نسخه SalaryApp3.3.30از مورخه94/11/10از طریق دریافت آخرین نسخه از RegionHelper داخل سایت یا FTP امکان پذیر می باشد

بسمه تعالی 

قابل توجه سازمانهای غیر اموزش وپرورشی آخرین نسخه RegionHelper ( بمنظور دریافت آخرین نسخه salaryApp)را از همین سایت پژوهش دانلود نمایید

نسخه3.3.17 جدید سیستم حقوق ودستمزد رایا ************

بسمه تعالی

جهت دریافت آخرین نسخه 3.3.17 در مورخه 94/8/17از طریق آدرس FTP و دریافت آخرین نسخه از RegionHelper امکان پذیر می باشد

درنسخه فوق امکان رویت وضیعت حقوقی در فرم 1(مشخصات پرسنلی ) اعمال گردیده است

فایل کدهای کسر بیمه معلم در خصوص کسور حق بیمه ثالث وبدنه خودرو وبیمه عمر مصوب ومکمل وبیمه آتش سوزی منازل

بسمه تعالی

فایل ChgAmz8.zip  محتوی تغییرات حق بیمه درمان ومکمل سرباز وظیفه و اضافه نمودن کدهاکسر شرکت بیمه معلم

فایل تغییرحق بیمه سال 94 کارکنان سرباز وظیفه برابرنامه 180/124728 مرکزبرنامه ریزی نیروی انسانی ادارات آموزش وپرورش سیستم حقوق AMZ از سایت وسیستم ویندوزی از طریق ادرس FTP پوشه Public

بسمه تعالی

تصویر بخشنامه به پیوست می باشد

ادارات آموزش وپرورش سیستم حقوق ویندوزی جهت دریافت فایل اسکریپت

ازآدرس 

Ftp:\medu.ir\Pajouhesh\public\sarabaz94

 واز طریق گزینه اصلاح پایگاه سیستم حقوق بدون تیک رمز اجرا گردد (فایل RegionHelper

نگارش 9408 -آبان 94 سیستم حقوق دستمزد AMZ

بسمه تعالی

نگارش جدید در خصوص(سیستم حقوق ودستمزد AMZ )ادارات ومناطق آموزش وپرورش استانها کشور می باشد

94/7/15 - پیرو نامه 180/141891/0 اصلاحیه کد 48 حق شغل حرفه ای مشمول اضافه کار

بسمه تعالی

پیرو نامه مرکز تیروی انسانی وفناوری اطلاعات فایل اصلاحیه کد 48 حق شغل حرفه ای مشمول اضافه کار اعم از سیستم حقوق ودستمزد داسی وویندوزی تهیه وارسال گردید

پیرو نامه 180/141181/0 -94/7/15 مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات فایل کدپرداخت حق شغل حرفه ای

بسمه تعالی

ادارات آموزش وپرورش استفاده کننده ازسیستم حقوق داسی فایل SCOD.dat  در پوشه AMZ\SYS100 کپی گردد

سپس ازگزینه تسهیلات دریافت کدهای سیستمی اجرا گردد

قابل توجه ادارات آموزش وپرورش استانها سیستم ویندوزی جهت دریافت فایل جدید کدپرداخت حق شغل حرفه ای

بسمه تعالی

قابل توجه ادارات آموزش وپرورش  استانها سیستم ویندوزی  جهت دریافت فایل اسکریپت جدید کدپرداخت حق شغل حرفه ای

اصلاحیه گزارش خروجی بازنشستگی مستخدم مربوط به سامانه حقوق در سایت قرار گرفت

گزارش خروجی بازنشستگی مستخدم  ویژه آ.و.پ نسخه داسی بشماره 92220 در سایت شرکت پژوهش قرار گرفت . توضیحات کامل در قسمت دریافت فایل موجود میباشد حتما مطالعه فرمایید . 

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس