صفحه اول » شرکت پژوهش » سیستم پرسنلی
اخبار سیستم پرسنلی

نگارش 1.3.7.0 سیستم پرسنل بر روی سایت مرکز آمار قرار گرفت .

نگارش 1.3.7.0 سیستم پرسنل همراه با مستند مربوطه بر روی سایت مرکز آمار قرار گرفت .

نگارش 1.3.6.5 سیستم پرسنل بر روی سایت قرار گرفت .

نگارش 1.3.6.5 سیستم پرسنلی همراه با مستند مربوطه بر روی سایت می باشد.

ارسال نگارش 1.3.4.7 سیستم پرسنل همراه با اسکریپت مربوط (به توضیحات مربوطه توجه نمائید)

این نگارش به منظور رفع اشکال صدور احکام 91/4/1 برخی مناطق خاص(محاسبه فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته در 91/4/1 ) ارسال گردید. لطفا" نگارش 1.3.4.7 را نصب و اسکریپت ارسالی  را نصب نمائید.

ارسال نگارش 1.3.4.6 سیستم پرسنل

نگارش 1.3.4.6 سیستم پرسنلی بر روی سایت مرکز آمار ،فناوری اطلاعات وارتباطات قرار گرفت .خواهشمند است مستند ضمیمه و دستورالعمل شماره 1 را بدقت مطالعه فرمائید.

ارسال فایل تغییرات سیستم پرسنلی Prs910325.Zip

به منظور صدور احکام پرسنل قرادادی در سال 91 میبایست فایل تغییرات همراه با مستند مربوط ،دریافت نمائید

ارسال نگارش 1.2.8.4سیستم پرسنلی

نگارش جدید سیستم پرسنلی همراه با مستند تغییرات 

ارسال فایل تغییرات 1.2.8.2سیستم پرسنلی

ارسال فایل تغییرات نگارش 1.2.8.2 سیستم پرسنل  همراه با مستند مربوطه

ارسال نگارش 1.2.8.0 سیستم پرسنلی

نگارش 0-8-2-1 سیستم پرسنلی همراه با مستند مربوطه بر روی سایت میباشد.ابتدا مستند مربوط(PRSDOC1280.DOC) را بدقت مطالعه و سپس کار با سیستم را شروع نمائید. برخی از تغییرات این نگارش عبارتند از:

- اصلاح احکام پرسنل نیمه وقت،مامور به تحصیل و.....

- کانورت و امکان صدور احکام پرسنل انتقالی از کلانشهرها

- رفع اشکال در تولید فرم 2 و .....

نگارش 1.2.7.7 سیستم پرسنل بر روی سایت قرار گرفت

نگارش 1.2.7.7 سیستم پرسنلی همراه با مستند مربوط و Script1276  بر روی سایت قرار گرفت. اهم شرح تغییرات عبارتست از : 

- ترمیم ف بدی آب وهوا و ف مناطق کمتر توسعه یافته جهت مناطقی که صرفا" یکی از  این پرداختها را دارا میباشند.

-  رفع مشکل استفاده از شماره دبیرخانه اتوماتیک .

-  امکان مجدد کانورت اطلاعات حکمی  

ارسال نگارش 1.2.7.5 سیستم پرسنل

لطفا"مستند مربوطه را بدقت مطالعه و سپس مبادرت به صدور احکام نمائید.

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس