صفحه اول » شرکت پژوهش » دانش آموزی(متوسطه)
اخبار سیستمهای دانش آموزی

نگارش 2.8 سيستم متوسطه استثنايي تحت ويندوز در سايت پژوهش قرار گرفت.

براي دريافت نگارش جديد به بخش دريافت نگارشها در برنامه SpHighSchoolHelper مراجعه کرده و نگارش جديد را دريافت نماييد .

براي اطلاع از آخرين تغييرات نگارش به بخش آخرين تغييرات در نگارش در قسمت راهنمايي سيستم مراجعه نماييد.

AMOZ3J 2012

AMOZ3J212 فایل جدید برنامه

جهت اجرای برنامه در سال 2012 در سایت قرار گرفته است

فایل مدارس جدید سیستم متوسطه و پیش دانشگاهی در سایت قرار گرفته است

با سلام

 جهت دریافت فایل های مدارس  از بخش عملیات پشتیبانی بند دریافت فایل واحدهای سازمانی اقدام نمایید 

نگارش 12.1 فاینال دیماه 91-90 به روی سایت قرار گرفته

 Bnk734.zip   با سلام لطفا پس از نصب نگارش فایل

را در شاخه فاینال باز نمایید.

نگارش 1.8.3 سیستم کنکور جهت استخراج های جدید

نگارش 1.8.3 کنکور در سایت پژوهش قرار گرفته

این نگارش جهت مناطقی ارسال شده که در ارسال مشکل داشته اند

نگارش 7.7 سيستم دانا تحت ويندوز در سايت پژوهش قرار گرفت.

با سلام

جهت دريافت نگارش از طريق بخش دريافت آخرين نسخه سيستم واقع در برنامه DanaHelper  اقدام نماييد.

حتما توجه داشته باشيد به علت تغييرات مهم در اين نگارش قبل از کار از اطلاعات خود نسخه پشتيبان بگيريد و حتما بخش تغييرات در نگارشها واقع در قسمت راهنمايي سيستم را مطالعه نماييد.

 

نگارش 7.6 سيستم دانا تحت ويندوز در سايت پژوهش قرار گرفت.

جهت دريافت نگارش از طريق بخش دريافت آخرين نسخه سيستم واقع در برنامه DanaHelper  اقدام نماييد.

فایل مدارس پیش دانشگاهی و سالی واحدی متمرکز مستقر در منطقه

آخرین فایل مدارس سیستمهای متمرکز منطقه ای در سایت  قرار گرفته است

فایل check.exe جدید جهت سیستم های متمرکز و غیر متمرکز داس

  • فایل check.exe  جدید جهت سیستم های متمرکز و غیر متمرکز داس

جهت رفع مشکل ارسال برای مدارسی که سال 91-90 را  با سیستم داس شروع کرده اند و ثبت نام انجام داده اند.

 

نگارش 2.4 سيستم متوسطه حرفه اي استثنايي در سايت قرار گرفت .

با سلام

جهت دريافت نگارش از طريق بخش دريافت آخرين نسخه سيستم واقع در برنامه SpHighSchoolHelper  اقدام نماييد.>>>> ویژه مدارس<<<<شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس