صفحه اول » شرکت پژوهش » دانش آموزی(متوسطه)
اخبار سیستمهای دانش آموزی

فایل جدید جدول دروس نهایی جهت اعلام نتیجه حوزه های تصحیح

با سلام

این فایل حتما قبل از اعلام نتیجه در اختیار حوزه های تصحیح قرار داده شود

نگارش 1.1 سيستم پيش دانشگاهي دانا در سايت شرکت قرار گرفت

با سلام

براي دريافت نگارش از طريق گزينه دريافت آخرين نسخه مدرسه الکترونيک واقع در برنامه DanaHelper اقدام نماييد.

نگارش 8.4 سيستم دانا تحت ويندوز در سايت پژوهش قرار گرفت.

براي دريافت نگارش جديد به بخش دريافت نگارشها در برنامه DanaHelper مراجعه کرده و نگارش جديد را دريافت نماييد .

براي اطلاع از آخرين تغييرات نگارش به بخش آخرين تغييرات در نگارش در قسمت راهنمايي سيستم مراجعه نماييد.

نگارش 8.3 سيستم دانا تحت ويندوز در سايت پژوهش قرار گرفت.

براي دريافت نگارش جديد به بخش دريافت نگارشها در برنامه DanaHelper مراجعه کرده و نگارش جديد را دريافت نماييد .

براي اطلاع از آخرين تغييرات نگارش به بخش آخرين تغييرات در نگارش در قسمت راهنمايي سيستم مراجعه نماييد.

نگارش جدید سیستم متمرکز سالی واحدی 31/12

با سلام و احترام

همکار محترم نگارش جدید سیستم  متمرکز سالی واحدی در سایت شرکت پژوهش قرار گرفته است

نگارش 8.2 سيستم دانا تحت ويندوز در سايت پژوهش قرار گرفت.

براي دريافت نگارش جديد به بخش دريافت نگارشها در برنامه DanaHelper مراجعه کرده و نگارش جديد را دريافت نماييد .

براي اطلاع از آخرين تغييرات نگارش به بخش آخرين تغييرات در نگارش در قسمت راهنمايي سيستم مراجعه نماييد.

فایل مدارس جدید دانا ویندوز

با سلام

اخرین فایل مدارس دانا به روی سایت شرکت پژوهش قرار گرفته است

 

فایل bkup.dat جهت ذخیره سازی کل فایلهای اصلی سیستم سالی

با سلام

فایل bkup.dat

همکار محترم این فایل را در شاخه اصلی سیستم   سالی متمرکز  کپی نمایید و بعد از تغییر ساختار از سیستم خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید تا کلیه فایلهای تفکیک شده بزرگسال ذخیره شوند

مشخصات نگارشهای سیستمهای دانش آموزی 29/11/1390

همکاران محترم

نگارشهای سالی واحدی و تاییدیه سالی واحدی در سایت قرار گرفته است

نگارش سالی واحدی   31/12

نگارش جدول درس 108

نگارش کارنام    32/12

نگارش 30/12  check

سیستم تاییدیه تحصیلی dipsali

نگارش سیستم 13

جدول درس 108

کارنامه 40/12

نگارش سیستم راهنمایی 4/4/2

نگارش سیستم دانا   2 /8

نگارش سیستم توصیفی 1/7/4

1.8.5 نگارش سیستم کنکور

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس