صفحه اول » شرکت پژوهش » حقوق بازنشستگان
اخبار سیستم حقوق بازنشستگان

فایل نگارش آبان 95 بازنشستگان ویژه آموزش وپرورش کشور !!!!!!!!!!

بسمه تعالی 

فایل پیوست محتوی نگارش آماه 95- بیمه تکمیلی 95-قطع حق عضویت طرح استمرار کد 650

فایل حقوق بازنشستگان ویژه ادارات آموزش وپرورش کشور سال 95 اردی بهشت

بسمه تعالی

لطف فرموده فایل  فوق در سیستم حقوق  بازنشستگان کپی شود

گزارشات خروجی سازمان بازنشستگی استانها آموزش وپرورش

با سلام

لطف فرموده گزارشات را دریافت نموده در صورت ابهام ومشکل با کارشناس شرکت آقای امیری هماهنگ شود

نگارش جدید بازنشستگان (قابل توجه امکان ادامه کسر صندوق ذخیره فرهنگیان دروضیعت بازنشستگی) 9410

بسمه تعالی

قابل توجه کارشناسان محترم در نسخه نگارش جدید 9410 امکان ادامه کسر صندوق ذخیره فرهنگیان باکد650 در وضیعت بازنشستگی وپس از دریافت وام کسر اقساط تسهیلات در سیستم با کد 661

فایل مربوط به کنترل کدهای پرسنلی که با رقم 9 شروع میشوند در سامانه بازنشستگی برروی سایت پژوهش قرار گرفت

فایل مربوط به کنترل کدهای پرسنلی  که با رقم 9 شروع میشوند در سامانه بازنشستگی برروی سایت پژوهش قرار گرفت

فایل نرخ جدید بیمه تکمیلی سیستم بازنشستگان آموزش و پرورش بر روی سایت قرار گرفت

فایل نرخ جدید بیمه تکمیلی سیستم بازنشستگان آموزش و پرورش بر روی سایت قرار گرفت

مجموعه تغییرات بیمه تکمیلی سامانه حقوق بازنشستگان جهت حقوق شهریورماه در سایت پژوهش قرار گرفت .

مجموعه آخرین وضعیت تغییرات بیمه تکمیلی سامانه بازنشستگان در سایت پژوهش قرار گرفت .

چنانچه پرداخت حقوق مرداد ماه انجام گرفته است حتما فایل ChgBaz6 در شهریور ماه انتقال داده شود.

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس